Målet med at kommunikere er at opnå en handling eller holdningsændring hos dem, vi kommunikerer med.

Som mennesker handler vi – eller tager action – når vi kan se et klart valg foran os.

Og det klare valg afhænger af klar kommunikation. Mangel på klar kommunikation er et af de største problemer i erhvervskommunikation.

Men ved at bruge kontrasten som retorisk figur kan du skabe klarhed i din kommunikation – både til glæde for dig og dit publikum.

Lad mig give dig et eksempel:

“For at eksekvere vores fremtidige strategi, må vi forstå de fejltrin, vi har begået i fortiden.

At forstå fejltrin er ikke en dårlig ting. Det er faktisk godt, fordi det hjælper os til at arbejde bedre, hurtigere og smartere i fremtiden. 

Det er nødvendigt at hver enkelt af os gør vores bedste hver dag, så vi lykkes som team året igennem – og jeg tvivler ikke et øjeblik på, at vi kan gøre det. 

Derfor: Lad os ikke sidde ned længere – lad os komme op på fødderne og komme i gang med arbejdet!”

Kontraster jeg brugte her:
fremtid – fortid
dårlig – god
hver enkelt af os – team
sidde ned – op på fødderne

Kontratser er et virkeligt kraftfuldt retorisk værktøj, som du kan bruge i alle præsentationer, møder og oplæg.

Hvilke vælger du?